תביא את החבר’ה

לבית המדרש

הוירטואלי

הרבה יותר טוב מזום

בית המדרש וירטואלי

ללימוד תורה מרחוק

 . . .לימוד לבד ובלי אתגר הוא קשה, ולידבק בקורונה גם הוא קשה

הפתרון הוא בית המדרש דיגיטלי

,לומדים בוידיאו, וכשרוצים לשוחח עם חבר בלימודים,

פשוט תקיש על השולחן שלו וגם הוידיאו מגיע

לכוללים סגורים

עד עכשיו בכולל הרגשנו בבית, מעכשיו

תרגיש בכולל גם בבית

לאנשים בבידוד

אפשר ללמוד גם בלי להפר את הבידוד

לישיבות שלא במתווה

יש בחורים שא”א להם להיות בישיבה רצוף

לאנשים בסיכון גבוה

גם הם רוצים ללמוד בישיבה

!בית המדרש וירטואלי

?רוצים ללמוד

?אסור לצאת מהבית

חינמי

עד שלשה משתמשים

000

לעד

קטן

עד עשרים משתמשים

$99

לחודש

גדול

עד חמשים משתמשים

$250

לחודש

משתמש קל? תהיו אתנו בקשר

[email protected]